Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 31
Programlar  › Yüksek Lisans Tezli
Yüksek Lisans Tezli

Programın Amacı
İTÜ Mimarlık Fakültesi bünyesinde kültür varlıklarının korunması konusunda disiplinlerarası nitelikte geliştirilen bu program mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, strüktür mühendisliği disiplinlerinin ara kesitinde, ülkemizin zengin kültür mirasının belgelenme ve korunmasına katkıda bulunarak, bu alanlarda uluslararası bilimsel gelişmeleri izleyen ve çalışmalarında uygulayan uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yüksek lisans programında çağdaş koruma ilkeleri, kentsel koruma ve yeni teknolojilere ilişkin bilgilerin verilmesi, envanter hazırlama, tek yapılar için rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlama, tarihi yerleşmeler için koruma önerileri geliştirme gibi kuramsal ve uygulamalı çalışmalarda bilgi birikimine sahip uzmanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Kazanımlar
Yüksek lisans programı mezunları, kültürel miras yönetimi, envanter, belgeleme, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile kentsel koruma ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması, endüstri mirasının yeniden kullanımı ve tarihi çevrede yeni yapıların tasarlanması alanlarında çalışabilirler.
Araştırma Konuları
•    Tarihi yerleşimlerin korunması ve sağlıklılaştırılması
•    Anıtların ve sivil mimarlık örneklerinin restorasyonu ve yenidenkullanımı
•    Arkeolojik alanların korunması, düzenlenmesi ve sunumu
•    Endüstri arkeolojisi
•    20. yüzyıl mimarlık mirasının korunması
•   Koruma biliminin temel ilkeleri ve bu bağlamda geleneksel malzemelerin (taş, tuğla, ahşap, sıva, harçlar vb.)   bozulma süreçleri, morfolojileri ve konservasyon yöntemleri
•    Mimari ve arkeolojik belgeleme yöntemleri
•    Anıtlar ve deprem
•   Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait arşiv belgelerinden mimari koruma alanında yararlanılması