Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 3
2022/2023 Güz Yarıyılı YL/DR Başvuruları Hakkında


2022/2023 Güz Yarıyılı Restorasyon Yüksek Lisans ve Doktoraya Başvuracak Adayların Dikkatine


Restorasyon Yüksek Lisans Programı Başvurusunda İstenen Belgeler Hakkında

1-    Vesikalık Fotoğraf, ALES/GRE/GMAT Belgesi, Lisans ve Yüksek Lisans Derslerini ve Notlarını Gösterir Belgeler (Transkript veya Diploma Eki), CV (Özgeçmiş), Niyet Mektubu, (varsa) İngilizce Dil Belgesi*

Ön kayıt sırasında sisteme yüklenmelidir.

* İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edileceği belirtilmiş belgelerden biri. Yüksek Lisans başvurularında dil belgesi zorunlu belge değildir. Geçerli dil belgesi olmadığı halde programa kabul alan öğrenciler kesin kayıtlarını yaptırabilir ancak hiçbir şekilde ders alamazlar. 

2-    Ders aldığı akademisyenlerden ve varsa birlikte çalıştığı uzmanlardan alınacak 2 adet referans mektubu

Referans mektupları ön kayıt sırasında referans verenlerce sisteme yüklenmiş olmalı ya da mülakata girerken kapalı zarfta, elden teslim edilmelidir.

Elden teslim edilecek referans mektubu zarfı adaylar tarafından kesinlikle açılmamalıdır, açılan referans mektupları kabul edilmeyecektir.

3-    Koruma alanından bir konunun bilimsel kabuller çerçevesinde değerlendirildiği 1500 kelimelik bir makale 

Ön kayıt sırasında sistemde “diğer belgeler” bölümüne yüklenmelidir. Ayrıca mülakata gelirken basılı olarak getirilmelidir.

4-    Koruma projelerinin yanı sıra diploma projesinin de dahil olduğu bir veya iki projenin sunulacağı portfolyo (ödev, proje, staj, etkinlik, profesyonel çalışma, varsa yayın vb) 

27 Haziran 2022 saat 17:00’ye kadar iturestorasyon@gmail.com adresine wetransfer linki ile iletilmelidir.

(Dosya PDF formatında, “2022_ad_soyad” şeklinde adlandırılmış ve maksimum 50 mb boyutunda olmalıdır. Bu kapasiteyi geçen dosyalar kabul edilmeyecektir.)

Adayların yalnızca portfolyolarının iturestorasyon@gmail.com adresine gönderilmesi istenmektedir, bu adrese gönderilen diğer belgeler kabul edilmeyecektir.

Adayların mülakat gününe kadar İTÜ LEE web sitesi (https://lee.itu.edu.tr) ve İTÜ Restorasyon Programı web sitesindeki (www.restorasyon.itu.edu.tr) duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Restorasyon Doktora Programı Başvurusunda İstenen Belgeler Hakkında

1-    Vesikalık Fotoğraf, ALES/GRE/GMAT Belgesi, Lisans ve Yüksek Lisans Derslerini ve Notlarını Gösterir Belgeler (Transkript veya Diploma Eki), CV (Özgeçmiş), Niyet Mektubu, (varsa) İngilizce Dil Belgesi*

Ön kayıt sırasında sisteme yüklenmelidir.

* İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edileceği belirtilmiş belgelerden biri. Doktora başvurularında yabancı dil belgesinin kesin kayda kadar getirilmesi gerekmektedir. Kesin kayıtta yabancı dil belgesi sunmayan Doktora öğrencilerinin kesin kaydı yapılmayacaktır. 

2-    Programa kabul edilmesi durumunda adayın danışmanlığını üstlenecek öğretim üyesinden alınacak referans mektubu/kabul yazısı (başvuruda istenen 2 adet referans mektubuna ek olarak) 

Referans mektupları ön kayıt sırasında referans verenlerce sisteme yüklenmiş olmalı ya da mülakata girerken kapalı zarfta, elden teslim edilmelidir.

Elden teslim edilecek referans mektubu zarfı adaylar tarafından kesinlikle açılmamalıdır, açılan referans mektupları kabul edilmeyecektir.

3-    Mevcut makalelerin sunulması veya yayımlanmış makale yoksa yüksek lisans tezinden üretilecek 3500 kelimelik bir makalenin sunulması

Ön kayıt sırasında sistemde “diğer belgeler” bölümüne yüklenmelidir.

4-    Koruma alanına ilişkin yapılan çalışmaların sunulduğu portfolyo 

27 Haziran 2022 saat 17:00’ye kadar iturestorasyon@gmail.com adresine wetransfer linki ile iletilmelidir.

(Dosya PDF formatında, “2022_ad_soyad” şeklinde adlandırılmış ve maksimum 50 mb boyutunda olmalıdır. Bu kapasiteyi geçen dosyalar kabul edilmeyecektir.)

Adayların yalnızca portfolyolarının iturestorasyon@gmail.com adresine gönderilmesi istenmektedir, bu adrese gönderilen diğer belgeler kabul edilmeyecektir.

Adayların mülakat gününe kadar İTÜ LEE web sitesi (https://lee.itu.edu.tr) ve İTÜ Restorasyon Programı web sitesindeki (www.restorasyon.itu.edu.tr) duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. 


Online yapılacak mülakatta tüm belgelerin sınav öncesinde sisteme girilmiş ve/veya belirtilen adrese e-posta ile gönderilmiş olması gerekmektedir. Hiçbir şekilde elden belge, dosya, referans mektubu kabul edilmeyecektir. 
Online yapılacak mülakatta tüm belgelerin sınav öncesinde sisteme girilmiş ve/veya belirtilen adrese e-posta ile gönderilmiş olması gerekmektedir. Hiçbir şekilde elden belge, dosya, referans mektubu kabul edilmeyecektir.