Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 18
Programlar  › Kayıt ve Kabul
Kayıt ve Kabul
Mimarlık Anabilim Dalı Restorasyon Programı Yürütme Kurulu:
Prof. Dr. Kutgün Eyüpgiller
Doç. Dr. Yegân Kâhya Sayar
Yrd. Doç. Dr. Gülsün Tanyeli
Mimarlık Anabilim Dalı Restorasyon Programı Akademik Kurulu
Prof. Dr. Zeynep Ahunbay
Prof. Dr. Oğuz Müftüoğlu
Doç. Dr. Deniz Mazlum
Yrd. Doç. Dr. Yıldız Salman
Kontenjanlar:
 
Bahar Yarıyılı
Güz Yarıyılı
Yüksek Lisans
2012-2013 yarıyılı için
henüz belirlenmemiştir.
Doktora
  
Öğrenci kabulleri ile ilgili değerlendirme ölçütleri:
 
Minimum ortalama
Minimum ALES
Yüksek Lisans
2,5/4 ve 65/100
55
Doktora
3,0/4 ve 75/100
55
Kabul edilen programlar:
Yüksek Lisans
Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama
Doktora
Restorasyon, Mimarlık Tarihi, Kentsel Koruma
İstenen belgeler ve ek notlar:
Yüksek Lisans
2 adet referans mektubu, özgeçmiş, portfolyo ( Korumaya yönelik belgeleme ve stajlarla ilgili A3 formatında dosya)
Not: Mimarlık dışındaki lisans programlarından kabul edilen öğrencilerin, önce program yürütme kurulu tarafından öğrencinin alt yapısına göre tanımlanan 2 ile 4 yarıyıllık bir bilimsel hazırlık programını tamamlamaları gerekmektedir.
Doktora
2 adet referans mektubu, özgeçmiş, portfolyo ( Korumaya yönelik belgeleme ve stajlarla ilgili A3 formatında dosya)
Not: Restorasyon dışındaki yüksek lisans programlarından kabul edilen öğrencilerin, önce program yürütme kurulu tarafından öğrencinin alt yapısına göre tanımlanan 2 ile 4 yarıyıllık bir bilimsel hazırlık programını tamamlamaları gerekmektedir.