Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 6
Programlar  › Doktora
Doktora

Programın Amacı
İTÜ Mimarlık Fakültesi bünyesinde kültür varlıklarının korunması konusunda disiplinlerarası nitelikte geliştirilen programlar mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, strüktür mühendisliği disiplinlerinin ara kesitinde, ülkemizin zengin kültür mirasının belgelenme ve korunmasına katkıda bulunarak, bu alanlarda uluslararası bilimsel gelişmeleri izleyen ve çalışmalarında uygulayan uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Doktora programında,  gerek akademik çevrelerde, gerekse kamu veya özel sektör tarafından yürütülen koruma etkinliklerinde görev alabilecek bilgi birikimine sahip uzmanların kazandırılması amaçlanmaktadır.
Doktora programı mezunları korunacak alanların yönetimi ve kültürel mirasın korunması için stratejiler geliştirilmesi ile tarihi yapılar ve malzemeler konusunda ileri araştırmalarda çalışabilirler.
Araştırma Konuları
•    Tarihi anıt ve yerleşimlerin belgelenmesi, korunması ve sağlıklılaştırılması konusunda metodolojik araştırmalar
•    Geleneksel yapım teknikleri üzerine araştırmalar
•    Koruma biliminin temel ilkeleri ve bu bağlamda geleneksel malzemelerin (taş, tuğla, ahşap, sıva, harçlar vb.) bozulma süreçleri, morfolojileri ve konservasyon yöntemleri üzerine araştırmalar
•    Kentsel ve kırsal mimarlık mirasının belgelenmesi ve koruma önerileri geliştirilmesine yönelik araştırmalar
•    Endüstri arkeolojisi üzerine belgeleme ve araştırmalar
•    Restorasyon tarihi araştırmaları
•    20. yüzyıl mimarlık mirasının belgelenmesi, uygun teknik ve yöntemlerle restorasyonu üzerine araştırmalar
•    Geleneksel yapıların deprem davranışları üzerine araştırmalar