Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 32
Programlar  › Yüksek Lisans Tezsiz
Yüksek Lisans Tezsiz

Programın Amacı
İTÜ Mimarlık Fakültesi bünyesinde kültür varlıklarının korunması konusunda geliştirilen tezsiz yüksek lisans programı, mimarları ülkemizin zengin kültür mirasının belgelenme ve korunması konusunda eğiterek bu alanlarda uluslararası bilimsel gelişmeleri izleyen ve çalışmalarında uygulayan uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program, çağdaş koruma ilkeleri, kentsel koruma ve yeni teknolojiler, envanter hazırlama, tek yapılar için rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlama, tarihi yerleşmeler için koruma önerileri geliştirme gibi uzmanlık gerektiren alanlara dair kuramsal ve uygulamalı çalışmalar için yeterli bilgi birikimi edindirmeyi amaçlamakta, projelere ağırlık vermektedir. Ayrıca çeşitli etkinliklerle Türkiye mimarlık mirasının korunması konusunda kamuoyu yaratılması ve koruma bilinci kazandırılmasına çalışılmaktadır.
Kazanımlar
Mezunlar, kültürel miras yönetimi, envanter, belgeleme-restitüsyon-restorasyon, kentsel koruma - rehabilitasyon projelerinin hazırlanması, endüstri mirasının yeniden kullanımı ve tarihi çevrede yeni yapıların tasarlanması alanlarında çalışabilir.
Araştırma Konuları
•    Tarihi yerleşimlerin korunması ve sağlıklılaştırılması
•    Anıtların ve sivil mimarlık örneklerinin restorasyonu
•    Arkeolojik alanların korunması, düzenlenmesi ve sunumu
•    Endüstri arkeolojisi
•    20. yüzyıl mimarlık mirasının korunması
•    Anıtların yeniden kullanımı
•    Tarihi yapı malzemelerinin konservasyonu
•    Mimari ve arkeolojik belgeleme yöntemleri
•    Anıtlar ve deprem
•    Osmanlı, Cumhuriyet dönemlerine ait arşiv belgelerinden koruma
     amacıyla yararlanılması